Help! Mijn team is in oorlog. (Leiderschap bij conflicten)

Session description is in Dutch, because session will conducted in Dutch. Letting people speak their native language will make it easier for them to verbalize their observations and feelings

 • Presenters: Ignace Hanoulle & Yves Hanoulle
 • Type: Game
 • Duration: 180
 • Audience: Deze workshop is voor iedereen die meer zicht wil krijgen op het omgaan met conflicten in een team. Het model dat in de workshop gehanteerd wordt (de roos van Axen) is geldig voor iedere interactie tussen mensen en kan dan ook voor iedereen nuttig zijn in het team, en dan speciaal bij conflicten. Toch is het vooral de positie van de leider in een conflictueus team die in dit spel belicht en ingeoefend wordt.
 • Number of participants: 8-18
Objectives

Abstract

Wat wil je doen met een team in oorlog?

 • Iedereen naar huis sturen? Zelf weglopen?
 • Tenminste een tijdje heel directief iedereen op zijn plaats zetten?
 • Als moderator optreden om de partijen naar elkaar te laten luisteren?
 • Gewoon verder werken alsof er niets gebeurt?
 • Iedereen straffen?
 • Iedereen belonen, op voorwaarde dat er samengewerkt wordt?
In deze workshop willen wij samen met jullie antwoorden vinden op deze vragen. Door het spel te spelen hopen we dat jullie meer inzicht krijgen in:

 • Keuzemogelijkheden (als leider of als groepslid) binnen uw eigen capaciteiten en afhankelijk van uw waarden
 • Persoonlijke voorkeuren en invloed daarvan op de mogelijke keuzen bij conflicten (als leider of als groepslid)
 • Groepsdynamische processen
We geven speciaal aandacht aan de link met de dagelijkse praktijk van de project teams. Het gebruikte model, de roos van Axen, en het bijhorend artikel dat ook aandacht besteed aan de vormen van macht en innerlijke kracht, is heel eenvoudig en heel bruikbaar om in iedere groep beter te zien wat er juist gaande is tussen de deelnemers.

Benefits of participating

Het is de bedoeling dat de deelnemers meer zicht krijgen op het omgaan met conflicten, duidelijker zien wat er gebeurt en duidelijker zien wat de mogelijkheden zijn om er iets aan te doen, zowel als groepslid als en vooral als groepsleider.

What will the organisers learn

Projecten en mensen lijken soms haaks op elkaar te staan. Wij willen nog een stukje verder gaan in het leren hoe we kunnen helpen om deze twee vormen van de realiteit beter te integreren.

Session Outline

 • 20 min - Inleiding
 • 10 min - Spel per twee. In dit mini - spel is ieder om beurt leider en ondergeschikte.
 • 10 min - Feedback over dit spel in de grote groep
 • 30 min - Uitleg over de roos van Axen. De uitleg wordt ook toegepast op het juist voordien gespeelde mini–spel.
 • 10 min - Herspelen van het mini - spel met dezelfde duo’s. Na een korte analyse (met de hulp van de roos van Axen) van hun min – spel herspelen de duo’s het mini – spel.
 • 10 min - Korte feedback in de grote groep
Pauze

 • 15 min - Vergadering over een conflictsituatie. Het team is sterk gepolariseerd rond één conflictsituatie. De leider moet een oplossing vinden samen met zijn team. Dit wordt gespeeld door één leider en een zestal groepsleden. Ieder van deze zeven deelnemers aan het vergaderingsspel wordt geobserveerd door één observator. Eventueel zijn er nog een paar mensen die het geheel obeserveren.
 • 10 min - Feedback van de persoonlijke observatoren. De observatoren vergaderen per twee met het lid van de vergadering dat ze geobserveerd hebben. Ze bekijken samen, vanuit de roos van Axen, hoe de deelnemer beter kan omgaan met deze situatie. Wat de leider betreft, die vergadert niet alleen met zijn persoonlijke observator, maar ook met de sessieleiders (Y. En I. Hanoulle), om een strategie op te stellen om beter om te gaan met de situatie.
 • 15 min - Vervolg van de vergadering. In dit vervolg zijn er nu twee leiders: de leider heeft de hulp gekregen van zijn persoonlijke observator.
 • 50 min - Algemene feedbackronde
History

We hebben allebei veel trainingen gevolgd en gegeven in verband met groepsdynamica en teambuilding, en dat in zeer diverse omgevingen van de “harde” en de “zachte” sector. Voor Xpdays gaven we reeds verschillende malen samen het leidersschapsspel. Allebei ook hebben we veel ervaring in het werken met de roos van Axen, maar de workshop zoals we die nu presenteren is nieuw.